At the Office

השירותים שלנו

סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות

כידוע, בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה סטודנטים נדרשים לכתוב בחלק מהקורסים בהם הם לומדים, עבודה אקדמית המשלבת  התמצאות מקיפה בחומר הלימודים ביחד עם יישומו  כדי לנתח את נושא העבודה שלהם.  ביחד עם זאת, לא מעטים מהם מעידים שהם נתקלים בחסמים שמקשים על תהליך הכתיבה  איסוף של חומר אקדמי רלבנטי  כתיבה של סקירת ספרות; בניית שאלת מחקר; ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואיכותניים, וכן הלאה. כאן הצוות המקצועי שלנו נכנס לתמונה ומעניק לכם סיוע וליווי מקצועי לאורך כל שלבי כתיבת העבודה.

תרגומים מקצועיים

תרגום מקצועי אינו רק המרה של טקסט משפה אחת לשפה אחרת. תרגום אמיתי הוא שינוי השפה בה כתוב הטקסט לשפה אחרת מבלי לאבד את כוונת המחבר תוך שמירה על כללי הדיקדוק והטקסטולוגיה של כל שפה. תרגום אמיתי מעביר לא רק את המילים של הטקסט, אלא גם את כוונת המחבר והליך החשיבה שלו בעת כתיבת הטקסט. חטיבת התרגום של informatics עם צוות הבלשנים ואנשי השפה שלנו יורדים לעובי הקורה, שואלים "למה התכוון המשורר" ואת הרוח הזאת מעבירים לשפה החדשה. המשמעות היא שהעבודה שלך, הספר שלך, המאמר האקדמי בו השקעת את מרצך מועבר בשפה שלך, במילים שלך לשפה אחרת כדי לאפשר לך לתקשר עם הקוראים שלך במילים שלך.

Keyboard and Mouse

לחברתנו שלוש חתיבות עיקריות:

חטיבת התרגומים - המתמחה במגוון שפות בדרגות שונות החל בתרגום משפטי, דרך תרגום מחקרי ועד תרגום ספרים וספרות מקצועית.

חטיבת הסיוע האקדמי - מתמחה בסיוע לסטודנטים החל בסיוע בכתיבת עבודות אקדמיות, ליווי מקצועי אקדמי במהלך הסימסטר, ליקוט מידע רלוונטי, הפקת מאמרים ומחקרים ועד תרגום עבודות מחקר.

חטיבת המידענות העסקית - אשר עושה הרבה יותר מליקוט מידע, החטיבה מתמחה בניתוח סביבות מתחרים, מידול המידע ועד בניית הדוחות והצגת הנתונים.

ולאחר 15 שנים נסיון, שלושת החברות מספקות שרות חסר תחרות.

לחברתנו שתי חטיבות עיקריות:

חטיבת הסיוע האקדמי - מתמחה בסיוע לסטודנטים החל בסיוע בכתיבת עבודות אקדמיות, ליווי מקצועי אקדמי במהלך הסימסטר, ליקוט מידע רלוונטי, הפקת מאמרים ומחקרים ועד תרגום עבודות מחקר.

חטיבת התרגומים - המתמחה במגוון שפות בדרגות שונות החל בתרגום משפטי, דרך תרגום מחקרי ועד תרגום ספרות מקצועית.

ולאחר 15 שנים נסיון, שתי החטיבות מספקות שרות חסר תחרות.

מדוע לעבוד איתנו

מעודכנים כל הזמן: איש מקצוע רציני הוא אדם שלומד ומתעדכן כל הזמן בחידושים בתחום עיסוקו. לכן, כדי להגיש לכם תוצרים איכותיים העומד בסטנדרטים גבוהים, אנחנו שמים דגש על פיתוח מקצועי של הצוותים השונים.

איכות ההון האנושי: שירותי החברה ניתנים על-ידי חטיבות מקצועיות שונות המחולקות לצוותים של מומחים בעלי ניסיון רב, כל אחד בתחום ההתמחות ממנו בא.

לקוחות מרוצים : שביעות רצונו של הלקוח מהמוצר הסופי ומאיכות השירות שלנו חשובה לנו! כבר מתחילת תהליך ההתקשרות, אנו עומדים לרשותו לאורך כל שלבי השירות עד לקבלת המוצר המוגמר שתפור בהתאם לצרכיו.

 
מידענות 
סיוע אקדמאי
ותרגומים

צור קשר

©2023 by  Filos Information Services