warrington-lrc.jpg

כבר 15 שנה שב Informatics  אנו מסייעים וקשובים ללקוחות שלנו במסגרת לימודיהם ועד לסופם. 

   

אנו מלווים אותם בעת כתיבת העבודות האקדמאיות כחלק מדרישות התואר שלהם במסגרות ההשכלה הגבוהה. צוות החטיבה שלנו מורכב מאנשים בעלי תארים מקשת רחבה של תחומי-דעת. כל איש מקצוע נבחר בפינצטה כדי שהלקוחות יהיו מרוצים לא רק מהתוצאה הסופית של העבודה אלא  גם מאיכות הקשר ביניהם לבין המלווים המקצועיים שלהם לאורך שלבי תהליך כתיבת העבודה. כידוע לכל, לקוחות חוזרים - הנם לקוחות מרוצים! ואכן, פעמים רבות אנו מלווים את הלקוחות שלנו גם בתארים מתקדמים שלהם. 

   

חטיבת התרגום שלנו מלווה גם היא את הלקוחות שלנו על צרכיהם האקדמיים. לא פלא שחלקם הגדול חוזר אלינו כמרצים מהמניין לצרכי עריכה ותרגום של המאמרים והפרסומים המלווים את שמם המקצועי.

צור קשר